Organisatie

Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

beschrijving

 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp: 85 jaar maatschappelijk initiatief

De Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is een onafhankelijke en ongebonden Vereniging die opkomt voor het algemeen belang en de leefbaarheid in Badhoevedorp. De Vereniging bestaat sinds 1932 en ijverde toen voor betere straatverlichting. 

De activiteiten van de Vereniging zijn divers.

Voorbeelden van intiatieven van de Vereniging in het dorp

- verrijking van groen, onder andere de knotwilgen aan de Rietwijckstraat,

-  het borstbeeld van burgemeester Amersfoordt.

Ook was de Vereniging initiatiefnemer van de A9om!-actie, die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het besluit tot omlegging van de A9.

Nu de A9 bijna om is, heeft de Vereniging een plan gemaakt voor een groene buffer in en om het dorp, de Stelling Badhoevedorp. Zo krijgen we toch een gezonde, groene leefomgeving 

Op de agenda voor de toekomst, die samen met dorpsgenoten is opgesteld, staan :

- groen en afscherming tegen (ultra)fijnstof en (grond)geluid

- een levendig Centrum

- goed onderhouden, veilige en aantrekkelijke loop-en fietsroutes

- bussen: beter OV

-betaalbare woningen voor starters die aan een volgende fase in hun leven toe zijn en voor ouderen 

 

Kortom de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is de plaats waar dorpsgenoten met hart voor ons mooie dorp hun tijd, energie en/of deskundigheid kunnen inzetten voor een dorp waar het ook na 2030 goed wonen en werken is  voor iedereen. 

 

Laat zien dat je ons steunt en wordt lid/donateur. Hoe meer leden, hoe duidelijker onze stem. Het lidmaatschap kost slechts € 1,-- per maand. 

Ik wil ook deelnemen Ik wil ook deelnemen Toon me alle activiteiten van Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

62 berichten van Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Geen antwoord meer op vragen over Hulpsecretarie

19 juli 2018, 09:31 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Enkele uren per week tóch een Hulpsecretarie in Badhoevedorp - wat zou dat moeten kosten? En wat zou dat - maatschappelijk-  opleveren als iedereen alle officiële documenten dicht bij huis kan halen? Met...

Dorpshart Badhoevedorp: dorp buiten spel?

18 juli 2018, 09:51 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Een nieuw dorpshart voor Badhoevedorp zonder dat bewoners direct betrokken zijn. Zonder dat bewoners- en ondernemersvertegenwoordigers  vanaf het begin aan tafel zitten met gemeente, vastgoed en projec...

Felicitaties voor Participatieraad Haarlemmermeer: een eigen website!

5 juli 2018, 15:31 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

De Participatieraad Haarlemmermeer heeft een eigen website en laat daarmee zien dat zij een onafhankelijk adviesorgaan zijn dat het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd advise...

Geen overzicht toekomstig aantal woningen in Badhoevedorp

4 juli 2018, 21:30 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Tenminste, niet in de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen die 5 juli in de gemeenteraad wordt besproken. Reken even mee.

Projectenlijst met peildatum juni 2018 (bijgevoegd):  

  • Centrumlokatie woning...

Ook tweede ontwerpatelier groenstrook Papegaaistraat een succes

4 juli 2018, 20:59 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Op 2 juli werden in het tweede ontwerpatelier door zo'n 20 omwonenden de laatste keuzes bepaald voor een nieuw ontwerp. De groenstrook krijgt niet alleen een natuurlijke en parkachtige aanblik,  maar o...

Toon me de overige berichten van Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp