Bericht

Zeer ernstige vervuiling PFOS in Badhoevedorp

Geplaatst op 4 juli 2024, 18:10 uur
Illustration

In het slib van de sloot voor het terrein TTOP 5 waar 3 jaar lang 142.000 ton met PFOS verontreinigde grond juridisch waterdicht en dus “veilig” lag opgeslagen, zijn zeer hoge concentraties PFOS gevonden.  De concentraties zijn zo hoog dat het waterschap Rijnland zich genoodzaakt ziet de vervuiling weg te baggeren. Dit alles is pas duidelijk geworden door vragen vanuit de Medezeggenschapsraad Schiphol (MRS) aan Rijnland. De vragen kwamen doordat een opmerkzame bewoner de baggerwerkzaamheden had gezien.

De grond lag op TTOP 5 onder speciale folie en zou op geen manier in de omgeving terecht kunnen komen volgens de verantwoordelijke wethouders. De dorpsraad van Badhoevedorp betwijfelde dat. Ze vroeg al eerder om metingen aan Schiphol, de gemeente Haarlemmermeer, de omgevingsdienst en het waterschap. Deze verzoeken werden niet ingewilligd, wat de angst binnen het dorp bepaald niet minder maakte. We weten nu dus dat onze angsten gegrond zijn!

Het waterschap verklaart de veel te hoge waarden vanuit een lozing van PFOS-blusschuim door Schiphol in 2008 na een menselijke fout. Bij eerdere communicatie tussen de dorpsraad en Rijnland werd gesteld dat de waarden tot 2022 geen ernstige vervuiling lieten zien. De plaats waar het blusschuim de grond en de ringvaart in ging, ligt iets minder dan 4 km van de gemeten sloot, er is geen waterverbinding.

Voor het inmiddels ontruimde TTOP 5 is door de gemeente aan Schiphol al een eerste toezegging gedaan om er een fabriek die PFOS uit de vervuilde grond spoelt te bouwen. De definitieve vergunning kan ieder moment afkomen. De fabriek is al door Schiphol gekocht en de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Net als de eerdere opslag op TTOP is die vergunningsaanvraag zeer waarschijnlijk juridisch  “waterdicht en veilig” vanwege de gevolgde verouderde normen.

Wat kunnen we aan deze voor de inwoners van Badhoevedorp rampzalige situatie doen?

  • De gemeenteraad voorlichten over de gevaren van PFOS zodat ze geen toestemming geven voor de fabriek.
  • De opslag niet alleen juridisch, maar ook fysiek waterdicht laten maken.
  • Monitoren van de opslag, dus periodieke metingen in het opslaggebied en de sloten er om heen door een ONAFHANKELIJKE instantie.
Deel dit:
3 reacties

Anne Marie Kamevaar-Kegel

zo 7 juli 2024 10:40
En die PFOS is nog maar een deel van het omgevingsprobleem hier. Ook de concentraties fijnstof en ultrafijnstof zijn hoog om maar te zwijgen van de overlast van het laagfrequente grondgeluid van vliegtuigen....

Flip Bruhl

do 11 juli 2024 17:09
De gevaren van PFOS zijn bekend: meer kans op nierkanker, teelbalkanker, verminderde vruchtbaarheid en verminderd immuunsysteem. Dit alles komt inderdaad bovenop de bewezen gevaren van de hoge (ultra)fijnstof belasting van Badhoevedorpers door Schiphol. Fijnstof geeft 9000 voortijdige overlijdens ... lees meer

Franciska Faber

wo 17 juli 2024 13:58
Graag zetten we een paar misverstanden recht die uit het artikel blijken. Verder geven we graag toelichting op de informatieavond vanavond 17 juli.

Voorbereidende werkzaamheden op TTOP 5
Schiphol doet inderdaad enkele voorbereidende werkzaamheden op de TTOP 5 aan de 2000 El om het terrein klaar te ... lees meer