Bericht

Sloterbrug en Lijnderbrug

Geplaatst op 9 september 2021, 19:08 uur

Dit najaar wordt de Nota van Uitgangspunten Sloterbrug besproken in de gemeenteraad van Haarlemmermeer en in de gemeenteraad van Amsterdam. In Amsterdam zal worden besloten over de Sloterbrug vóórdat het definitieve plan voor het autoluw maken van de Sloterweg af is. In ieder geval gaat het idee van een T-splitsing op de plek van de rotonde BadenPowellweg-Plesmanlaan niet door, het staat niet in de mobiliteitsvisie Nieuw West en het stadsdeel Nieuw West is er tegen.

Maar wat betekent dat voor de 10.000 extra auto's over de Sloterbrug waartegen de T-splitsing bedoeld was?  En hoe staat het met de plannen voor het verbreden van de Lijnderbrug, ook bekend als de T106? Drukte bij deze brug en betere doorstroming bij de Sloterbrug, dat betekent wat voor het verkeer door het dorp. Moet dat verkeer niet gewoon om het dorp heen? 

Deze vragen stelt de VDB 9 september aan de gemeenteraad bij de sessie over de ontwikkeling van verkeer en vervoer. Want in de stukken bij deze sessie is niets te vinden over deze problemen. De T106 komt bijvoorbeeld niet in voor. En de vele ontwikkelingen rondom Badhoevedorp zijn nog niet in de modellen opgenomen. Daarom pleit de VDB voor een integraal en toekomstgericht verkeersplan waarin de optie Oude Haagseweg open voor auto's serieus is onderzocht. 

Onder de foto is de inspreektekst te vinden; sessie kan worden gevolgd of teruggezien via de link 

 

Geplaatst door
Betrokken locaties