Bericht

Afwaardering Schipholweg

Geplaatst op 7 juni 2021, 17:21 uur , door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Het is de bedoeling dat de Schipholweg wordt "afgewaardeerd" naar een 50 km weg. De gemeente is hierover in bespreking met de Provincie. Maar door de ontwikkeling van Catharinahoeve (tegenover de sportvelden en Corendon) wordt veel meer verkeer verwacht.  Zoveel meer dat aanpassingen aan het wegennet nodig zijn.

Een van de mogelijke aanpassingen is de capaciteitsvergroting van de Schipholweg. Dat bleek tijdens de de Raadsessie over Catharinahoeve van 3 juni j.l.  Wat daarmee precies bedoeld wordt was niet duidelijk maar volgens de wethouder kon het niet om opwaarderen gaan. Het wordt uitgezocht. Wethouder en Raad gaan nog steeds uit van afwaarderen. Gelukkig maar! 

Hieronder de gewraakte passage. De overige varianten van wegaanpassingen zijn overigens ook niet mis. Daarover een volgende keer.

de gewraakte passage