Project   

Valpreventie Badhoevedorp

Geplaatst op 5 januari 18, 15:52 uur

valpreventie-badhoevedorp.nl

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. Met de juiste aanpak kan het valrisico bij ouderen effectief verlaagd worden. Fysiotherapie Badhoevedorp en Oefenpraktijk Bas Lanser bieden u het valpreventieprogramma aan van veiligheidnl om u te begeleiden in het voorkomen van vallen en veilig thuis te kunnen blijven wonen.

Door te screenen op de belangrijkste oorzaken van vallen worden verhoogde valrisico's opgespoord. Op basis van een aanvullende uitgebreide analyse kunnen wij gerichte preventieve adviezen om valincidenten te voorkomen en een thuisoefenprogramma om uw kracht en balans te verbeteren.

Omdat bij valongevallen vaak meerdere factoren een rol spelen heeft een gezamelijke aanpak van deskundigen in de zorg het meeste kans van slagen. In samenwerkingsverband besteden wij aandacht aan de volgende factoren: 

 • verbetering van mobiliteit, spierkracht en evenwicht
 • aanpassingen in huis en woonomgeving
 • medicatiebewaking
 • verbeteren gezichtsvermogen
 • duizelingen
 • valangst
Toelichting

In Nederland valt iedere 6 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op een Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis noodzakelijk is. Om een individueel en effectief advies te geven kunt u bij ons een valanalyse laten afnemen. De valanalyse bestaat uit een snelle valrisicotest en een complete valanalyse.

Doel valanalyse:

onderzoeken van een verhoogd valrisico
het in kaart brengen van factoren die een verhoogd valrisico geven (screening)
persoonlijk advies op maat
De valanalyse kan uitgevoerd worden bij mensen van 65 jaar en ouder. De valrisicotest en de valanalyse worden uitgevoerd door een fysiotherapeut of oefentherapeut. De korte screening kan ook door praktijkondersteuners, huisartsen en thuiszorgmedewerkers worden afgenomen. Zij kunnen u adviseren om een uitgebreide valanalyse te laten afnemen.

De valanalyse bestaat uit twee onderdelen: een snelle valrisicotest en een uitvoerige valanalyse.

Met de valrisicotest kunnen we er snel achter komen of u wel of geen verhoogd risico op vallen heeft. Als blijkt dat u een verhoogd valrisico heeft, dan kan er een valanalyse worden afgenomen.

De valanalyse bestaat uit een uitgebreide vragenlijst en enkele testen  waarmee alle factoren die risico verhogend kunnen werken in kaart worden gebracht zoals: 

 • verminderde mobiliteit/kracht of evenwicht
 • angst om te vallen
 • zichtproblemen
 • medicatiegebruik
 • duizelingen
 • omgevingsfactoren   

Tijdens de valanalyse worden praktische adviezen gegeven om het valrisico te verminderen. Indien nodig wordt u doorvewezen naar een andere deskundige.

Als blijkt dat u door verminderde kracht en evenwicht een verhoogd risico op vallen heeft, dan kunnen wij u een oefenprogramma aanbieden. Dit is gericht op het voorkomen van vallen.

Het doel van het Otago oefenprogramma is het voorkomen van valongevallen bij ouderen doormiddel van verbeteren spierkracht, evenwicht en een wandelschema.

De doelgroep zijn zelfstandig wonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma is ook zeer geschikt ouderen die al wat kwetsbaar zijn.

Het Otago oefenprogramma is een effectief oefenprogramma om valincidenten bij ouderen te voorkomen. Het programma bestaat uit een serie, in moeilijkheidsgraad toenemende beenspierversterkende en evenwichtsoefeningen en een wandelschema. Het oefenprogramma kan zowel thuis als in groepsverband gegeven worden.

Het oefenschema wordt op het individu afgestemd. De standaard opzet van het thuisoefenprogramma bestaat uit 8 huisbezoeken per jaar, waarvan 1 intake en circa 11 telefonische contacten.

 
Voordelen van regelmatig oefenen

Verbetering of behoud van:

 • goede houding 
 • opname voeding en immuniteit (weerstand)
 • hersenfuncties, stemming, geheugen
 • slaappatroon

Vemindert of voorkomt:

 • kans om te vallen en botbreuken
 • buiten adem raken, obesitas
 • obstipatie, incontinentie
 • angst/bezorgdheid, depressie en stress

Voor meer informatie over valpreventie of voor het maken van een afspraak kunt u ons mailen of telefonisch contact opnemen via de website.

 

Gewenst resultaat Het structureel aanbieden van valpreventie aan ouderen