Project   

Begeleidingsgroep Centrumgebied

A
Geplaatst op 23 juli 17, 12:38 uur

De omlegging van de A9 biedt kansen voor het versterken van het centrum als winkelhart, ontmoetingsplek en voorzieningencentrum. De omlegging is een kans vanwege de ruimte die vrij komt, maar ook vanwege de mogelijkheid om te schuiven met bestaande gebouwen en functies. Deze begeleidingsgroep maakt onderdeel uit van het gehele participatieproces. Dus ook bewoners mogen meedoen met het aanleveren van ideeën over hoe zij het nieuwe centrum zien. Heb jij deze laat mij dit weten schroom niet en mail mij.  

Schets ontwikkelingskader Centrum, getoond op Jaarmarkt, openbare Dorpsraadbijeenkomst en in de HC van 6 juli j.l.