Organisatie

Memento

Informele groep
beschrijving

'Memento' is de naam van een Herdenkingsbijeenkomst die in 2016 voor het eerst werd gehouden in het Dorpshuis in Badhoevedorp rond de datum van Allerzielen (2 november).

Mensen krijgen steeds meer de behoefte om verdriet bij het verlies van een dierbare of bij het omkomen van medemensen bij rampen of aanslagen samen te delen. Ons dorp biedt daarvoor mogelijkheden voor mensen die kerkelijk betrokken zijn (Aller Heiligen en Allerzielen viering in de RK kerk en de Eeuwigheidszondag in de Protestantse kerk) . Ook binnen het verzorgingshuis De Meerwende worden herdenkingsbijeenkomsten georganiseerd. Voor een groot deel van onze dorpsgenoten ontbreekt echter een plek/moment waarop men kan herdenken samen met anderen. In 2016 is het plan opgevat om een niet kerkelijke bijeenkomst,  dorpsbreed, samen met andere organisaties in het dorp te gaan organiseren.

In 2017 krijgt dit initiatief een vervolg op dinsdagavond 31 oktober 2017 19:30 uur - 21:00 uur wederom in het Dorpshuis.

Iedereen is daar van harte welkom.