Bericht

Reservering parallelle Kaagbaan definitief opgeheven

Geplaatst op 5 juli 2024, 10:27 uur
Illustration

Sinds 1 juli 2024 is de reservering van de parallelle Kaagbaan definitief opgeheven, een ontwikkeling die positief wordt ontvangen door de omwonenden van Schiphol. Het besluit van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, dat op 17 juni 2024 werd gepubliceerd in de Staatscourant, heeft deze langverwachte verandering bekrachtigd en de maatregel daarmee afgerond.

Meer dan 20 jaar was er grond gereserveerd voor een mogelijke aanleg van een parallelle Kaagbaan. Dit zorgde voor onnodige druk op de toch al schaarse ruimte in de regio. De opheffing van deze reservering biedt nu nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkeling en vermindert de onzekerheid voor de inwoners van de omliggende gemeenten.

De afgelopen jaren hebben omwonenden en lokale overheden herhaaldelijk hun zorgen geuit over de impact van de reservering op de leefomgeving. De druk op de ruimte hinderde plannen voor woningbouw en andere infrastructuurprojecten. Met het definitieve besluit is een hoofdstuk afgesloten dat lang voor spanning en onzekerheid zorgde.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat benadrukte bij de bekendmaking dat deze stap in lijn is met de bredere strategie om een balans te vinden tussen economische belangen en leefbaarheid voor de inwoners in de omgeving van Schiphol. "Het opheffen van de reservering draagt bij aan de duurzame ontwikkeling van de regio en biedt ruimte voor nieuwe initiatieven die de kwaliteit van leven zullen verbeteren", aldus de minister.

Voor veel omwonenden betekent dit besluit een einde aan een periode van langdurige onzekerheid en biedt het perspectief op een betere toekomst zonder de dreiging van grootschalige infrastructuurprojecten in hun achtertuin.

Illustration
 
Deel dit: