Bericht

Maatschappelijke Raad Schiphol: betere leefomgeving rond Schiphol

Geplaatst op 30 november 2023, 10:49 uur
logo
Maatschappelijke Raad Schiphol

De Maatschappelijke Raad Schiphol is een erkende adviesraad vanuit de omwonenden van de luchthaven Schiphol. Deze Raad geeft adviezen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, over besluiten rondom Schiphol, die de leefomgeving beïnvloeden. De MRS richt zich daarbij op het verbeteren van de leefkwaliteit in de regio rondom Schiphol en geeft omwonenden en maatschappelijke organisaties een stem in het besluitvormingsproces over het luchtvaartbeleid.

MRS kreeg op 14 november de mededeling van Minister Harbers dat de ‘experimenteerregeling wordt opgeschort”. Deze regeling zou moeten leiden tot hinderbeperking voor omwonenden van Schiphol.

Bovendien zou eindelijk gestopt worden met het anticiperende handhaven, zodat de rechtspositie van omwonenden zou verbeteren. Beide doelstellingen vormden de kern van het nieuwe luchtvaartbeleid dat het kabinet in juni 2022 aankondigde en waaruit omwonenden de hoop putten dat er daadwerkelijk naar een betere balans tussen leefomgeving en economie zou worden gestreefd. Met de intrekking van de experimenteerregeling komt nu onverwacht een – voorlopig – einde aan de implementatie van een deel van deze plannen.

Voor de MRS komt de mededeling van Harbers zeer onverwacht. MRS betreurt de berichtgeving en vindt dit zeer teleurstellend voor de omgeving van Schiphol. “Wij hebben een lange voorbereidingstijd gehad en bovendien hebben we samen met de vertegenwoordigers van de bewoners rond Schiphol hard gewerkt aan de adviezen rond de Experimenteerregeling, in de overtuiging dat dit zou gaan helpen bij de hinderbeperking voor de omgeving” aldus de voorzitter.

MRS gaat op 23 november met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat in gesprek om meer duidelijkheid te krijgen over de vervolgstappen en de gevolgen voor de omwonenden.

Onze leefomgeving, klimaat, natuur en woningbouw zijn gebaat bij minder vluchten

Het kabinetsbesluit om de krimp van Schiphol van 500.000 naar 460.000 vluchten op de korte termijn stil te leggen valt slecht in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Reacties van de MRS leden verwoorden vooral het gevoel van de bewoners die zij vertegenwoordigen.

MRS blijft werken aan vermindering van de overlast

De MRS blijft zich voor honderd procent inzetten voor vermindering van de overlast. Uitstel is dan ook beslist geen afstel als het aan ons ligt.

Ervaar je overlast van Schiphol? Wil je meer weten hoe je kunt participeren? Kijk op de website of neem contact op.

Illustration
 
Deel dit: