Bericht

Gemeenteraad Amsterdam besluit over toegang Sloterweg en 4 camera's

Geplaatst op 27 januari 2022, 17:00 uur

De gemeenteraad van Amsterdam heeft woensdag 26 januari 2022 gestemd over hun Sloterweg. De uitslag wordt pas volgende week bekend. Kijk hier de stemverklaringen en lees de update van het projectteam.

Een bericht van het Projectteam Sloterweg

Graag informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot Nota van Uitgangspunten Sloterweg-West verkeersveilig. Vorige week op 18 en 19 januari heeft de commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Water (MLW) twee inspreekavonden georganiseerd, veel belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van deze avonden om  hun mening te geven.  Daarna heeft de commissie MLW op 20 januari uitgebreid gesproken over de Sloterweg-West.

Gisteravond heeft de gemeenteraad vergaderd om te komen tot een beslissing. Naar aanleiding van de inspraak hebben verschillende partijen moties (wens / verzoek aan het college met betrekken tot de Nota van Uitgangspunten)  en amendementen (verzoek tot een formele wijziging van de raadsvoordracht) ingediend.  Raadsleden discussieerden met welke variant gestart moet worden 2A of 11, de mogelijke waterbedeffecten, de bereikbaarheid en mogelijk inkomensverlies voor de ondernemers en het aantal ontheffingen dat verleend moet worden.

De gemeenteraad laat volgende week weten welke beslissing zij neemt over de Sloterweg-West. Wij informeren u  hierover middels de nieuwsbrief, naar verwachting is dit maandag 31 januari aan het eind van de dag of dinsdag 1 februari.

Wilt u de vergadering terugkijken?

Bekijk de vergadering via deze link https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/906136/RAAD%2026-01-2022

Spoel in de video van de raadsvergadering naar het tijdstip: 7:32:45 voor agendapunt 13.

Met vriendelijke groet,
Projectteam Sloterweg

 

Deel dit: