Bericht

Voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2021

Geplaatst op 7 april 2021, 14:36 uur , door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

De voortgangsrapportage geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen over het jaar 2020. Ook wordt in deze rapportage zo mogelijk een doorkijk gegeven naar de ontwikkelingen in 2021 en verder. Via onderstaande link via de website van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp is het document te lezen:

 

Voortgangsrapportage Gebiedsontwikkeling Badhoevedorp 2021