Bericht

Maatvast enquête - maatschappelijke waarde

Geplaatst op 28 februari 2019, 12:42 uur , door dorpshuis Badhoevedorp

Invullen van deze enquete kan nog tot 10 maart!

Stichting Maatvast heeft Participe Advies gevraagd een onderzoek te doen naar de toegevoegde maatschappelijke waarde die het door middel van het beschikbaar stellen van haar locaties (dorpshuizen en wijkcentra) biedt. Het gaat er hierbij om dat Stichting Maatvast er naar streeft bewoners en vrijwilligers optimaal in staat te stellen om via haar locaties de sociale samenleving en sociale cohesie te versterken. Het doel van deze enquête is antwoorden te vinden op enkele vragen die Participe Advies heeft opgesteld.

Via deze weg wil ik u graag uitnodigen deel te nemen aan dit onderzoek door het invullen van de enquête. Hoe meer vrijwilligers de enquête invullen, hoe betrouwbaarder de resultaten zullen zijn. Het is echter wel belangrijk de vragenlijst slechts eenmaal per persoon in te laten vullen.

De enquête bestaat uit enkele vragen en stellingen en het invullen van de enquête zal ongeveer 10 minuten van uw tijd in beslag nemen. Ik wil u vragen de enquête voor 10 maart 2019 in te vullen. Na deze datum zal Participe Advies de opgehaalde gegevens analyseren en op basis van uw antwoorden conclusies trekken.

Klik hier om naar de enquête te gaan https://www.formdesk.com/cqtzorgengezondheidbv/Vragenlijst_Maatvast
Mocht u vragen hebben of problemen ondervinden met het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met Imre Jansen. Hij is te bereiken per email via imre.jansen@participeadvies.nu of telefonisch via 06-28493526.