Nieuw bericht

Studiedag over Vliegtuiggeluid

geplaatst op 17 juli 2019, 14:14 uur, door Flip Bruhl

De Nederlandse Vereniging Geluidshinder organiseerde eind juni een studiedag over vliegtuiggeluid. De sprekers en de deelnemers waren een bont gezelschap voornamelijk professionals; bestuurskundigen en een enkele ingenieur. Het waren onder andere vertegenwoordigers van Schiphol, deskundigen van TNO, slechts enkele ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verkopers van meetapparatuur, adviesbureaus, bouwkundigen en bewoners van het gebied rond Schiphol. Annemarie Kamervaar en Flip Bruhl vertegenwoordigden de bewoners van Badhoevedorp. De opvallende afwezigheid van de bij de problematiek rond geluidshinder van Schiphol betrokken ambtenaren van het Ministerie van Waterstaat kwam, omdat dezen in de 2ekamer aanwezig moesten zijn vanwege een debat over Schiphol.
Enkele in het oog springende zaken:
·     De huidige regelgeving geeft Schiphol ruime mogelijkheden om “gecontroleerd en matig” uit te blijven breiden. Omdat het aantal vliegtuigpassagiers twee keer sneller groeit dan de mondiale economie zit er voorlopig geen eind aan die groei.
·     Meten en berekenen van geluid geeft in de overgrote meerderheid van de gevallen geen grote verschillen in de uitkomsten. Badhoevedorp is hierop helaas wel een uitzondering. Grondgeluid door startende vliegtuigen geven hier de meeste overlast. Omdat dit laagfrequent geluid betreft, wordt het in de huidige regelgeving niet meegeteld als hinder, terwijl de ramen soms trillen en de GGD aantoonde dat er veel bewoners last hebben van met name slaapstoornissen .
·     Er is veel winst ten aanzien van hinder te behalen met verschillende maatregelen:
Anders bouwen rekening houdend met geluid.
·     Meer groen absorbeert geluid en fijnstof. Geluidsdrempels een soort dijkjes in de grond en geluidsschermen verminderen het geluid.
·     Waterpartijen zoals fonteinen geven een verminderde hinderbeleving en maskeren het geluid.
Al met al een leerzame dag waar alle deskundigen en belanghebbenden elkaar konden spreken en van elkaar konden leren. Duidelijk werd wel dat de geluidsproblemen vooral bestuurskundig en juridisch benaderd worden en dat ingenieurs en bouwkundigen voorlopig een geringe adviserende rol spelen.

Foto
afbeelding Martijn Lugten