Update

Project-update bij Behoud het wandelbos langs de groene zoom

geplaatst op 8 april 18, 19:00 uur, door Els Verkaik
Vind je het ook tijd voor aktie en heb je wat tijd beschikbaar, meld je dan aan voor de aktiegroep door een mail naar ons te sturen.

Renee Heijmans en ik zijn bezig om een actieve groep mensen bijelkaar te halen, die samen willen werken aan een aantal initiatieven t.b.v. het behoud van dit stuk groen (zie onderstaand). Met deze groep willen we een paar avonden bij elkaar komen om initiatieven op te zetten en elkaar op de hoogte te houden.

Het doel van de aktiegroep is:
• We willen de buurt bewust maken van de plannen van de gemeente voor het gebied de Schuilhoeve en de consequenties van dit plan voor het groen bij de Groene zoom.
• We willen zoveel mogelijk mensen mobiliseren voor het behoud van het groen en de bomen
• We willen inzage in de planning voor oplevering van het voorlopig ontwerp Schuilhoeve, zodat we bijtijds kunnen inschatten wat de consequenties voor het groen zijn
• We willen de gemeente overtuigen van het belang van het behoud van het groen voor mens en dier
• We willen dat de originele plannen voor de Schuilhoeve zo worden aangepast dat het groen behouden blijft

We willen spreken namens de volgende belanghebbenden:
- Wandelaars, het gebied omvat wandelpaden dwars door het groen
- Hondenbezitters, het gebied is het enige gebied in Badhoevedorp Oost waar honden los mogen lopen
- Groenliefhebbers, het groen zorgt voor een mooie buffer tussen al het steen, het is een natuurlijk stukje groen
- Vogelaars, biologen, het groen betreft broed en leefgebied voor talrijke vogelsoorten en diersoorten
- Bewoners, het groen is een buffer tegen geluidsoverlast van Schiphol (grondgeluid) en de A4 en zorgt voor opname van fijnstof en daardoor schonere lucht voor bewoners

Waar richten we ons op: Gemeente Haarlemmermeer
- De gemeente heeft belang bij het zo veel mogelijk bebouwen van ieder stukje grond in Badhoevedorp. Op deze manier kunnen zij de financiele afspraken die zij gemaakt hebben over de omlegging van de A9 nakomen.
- Door het volbouwen en weghalen van groengebieden gaat zij volledig voorbij aan het verbeteren van de leefomgeving voor Badhoevedorpers, de belangrijkste reden waarom de A9 is omgelegd.
- Het financieringsprobleem van de gemeente mag niet ten koste gaan van de leefomstandigheden van de Badhoevedorpers. De bewoners willen een groen en leefbaar Badhoevedorp en geen volgebouwd Badhoevedorp!
-Bouwen op de vrijgekomen stukken groen kunnen we mee leven, maar laat ons groen met rust!

Rijkswaterstaat
- Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het verwijderen van de A9 en legt ter compensatie voor het verwijderen van de bomen op het talud, nieuwe bomen aan op de plaats van de afrit van A4 naar de oude A9 (de Oksel).
- Rijkswaterstaat legt een fietstunnel aan onder de A4 door en verbind daarmee Badhoevedorp met de golfbaan aan de andere kant van de A4.
- We willen graag dat Rijkswaterstaat mee helpt met de aanleg van wandelpaden in dit gebied en de aansluiting op bestaande wandelpaden in Badhoevedorp-Oost.

De eerste akties die we gaan doen zijn:
Informatie vergaren bij de Gemeente over de Schuilhoeve:
- Inzicht in de planning voor voorlopig ontwerp Schuilhoeve
- Inzicht in de reden van afwijzing (bezwaar van Schiphol) voor het afgewezen ontwerp Schuilhoeve en wat er verandert gaat worden aan het plan
- Mogelijkheid om vooraf onze input te geven en mee te denken over het nieuwe ontwerp zodat we niet in een bezwaarprocedure vervallen of te laat zijn met reageren omdat plannen al definitief zijn

informatie vergaren bij Rijkswaterstaat over hun plannen
- Hoe gaat het gebied eruit zien in oude oksel A4/A9? Wat voor bomen, fietspaden, wandelpaden en hoe aansluiten op Badhoevedorp? Waar ligt fietstunnel precies?
- Er zijn ideeen ingediend door bewoners voor dit gebied, met wie kunnen we hierover afstemmen?

Welke akties willen we daarna organiseren?
- Informatiekraam bij start wandelpad om de gebruikers van pad en buurtbewoners in te lcihten over de plannen en petitielijst te laten tekenen
- Informatieavond Tyndale om buurtbewoners te informeren, gemeente en RWS uitnodigen plannen laten toelichten en participatie over plan Schuilhoeve af te stemmen; Placemakingmethode: borden met plattegronden en bewoners met ideen laten komen
- Informatiestand op de braderie Badhoevedorp
- Informatiestand op informatiebijeenkomsten van de dorpsraad
- Flyer maken met hoe het nu is en hoe straks en buurt informeren
- Petitie lijsten maken, mensen laten tekenen voor behoud van het groen

En we staan open voor alle andere ideeen en akties!