Nieuw bericht

Gemeenteraad stemt zonder discussie vóór transformatie voormalig Servicecentrum

geplaatst op 13 februari 18, 12:16 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Afgelopen week heeft de gemeenteraad zonder discussie ingestemd met de verklaring van geen bezwaar voor transformatie van het voormalig Servicecentrum aan de Sloterweg tot 27 appartementen. Die verklaring was nodig omdat er meer appartementen en verdiepingen komen dan in het bestemmingsplan staat. De reden van instemming: de noodzaak snel te kunnen bouwen. Leegstaande kantoren omzetten in woningen is natuurlijk zinvol. Maar wat deze transformatie bijdraagt aan een gevarieerde woningvoorraad in het dorp is niet duidelijk. Er komt geen sociale woningbouw en de prijsklasse is vooralsnog onbekend. 

Wel duidelijk is de toename van de parkeerdruk in een straal van 200 meter rond het gebouw. Van de benodigde 60 parkeerplaatsen worden er maar 25 op eigen terrein gerealiseerd. Dat nogal wat voor de omwonenden in een dorp waar bestaande straten niet op het huidige autobezit berekend zijn en het Openbaar Vervoer voor woon-werkverkeer steeds minder een optie is.  Aan een mogelijk alternatief, de deel-auto, wil de gemeenteraad nog een sessie wijden.

Jammer dat de verwachte parkeeroverlast nergens eerder aan de orde is geweest. Een gemiste kans voor alternatieven want de plannen voor de transformatie bestaan uiteraard al langer. 

De Omgevingsvergunning komt nog ter inzage te liggen. Dan is een reactie alsnog mogelijk.  

Foto