Nieuw bericht

SLOTERBRUG ................

geplaatst op 28 juli 17, 12:54 uur, door gegevensfout: 45309

Aanleg nieuwe Sloterbrug begint na de zomer
27-07-2017, 16:08 | Van de redactie
 
BADHOEVEDORP De gemeenteraad van Amsterdam heeft op 19 juli 2017 haar Voorjaarsnota 2017 vastgesteld. In de Voorjaarsnota zijn in het Stedelijk Mobiliteitsfonds middelen gereserveerd voor vervanging van de Sloterbrug. Haarlemmermeer had eerder al financiële middelen beschikbaar gesteld in het Uitvoeringsprogramma van het Deltaplan Bereikbaarheid. Ook de Vervoerregio Amsterdam subsidieert de vervanging van de ophaalbrugbrug over de Ringvaart om de doorstroming en de veiligheid te verbeteren.

 

 
"Dit is erg goed nieuws voor de inwoners van Badhoevedorp en een mijlpaal die gevierd mag worden", aldus wethouder Verkeer Derk Reneman. "Amsterdam en Haarlemmermeer zullen het ontwerp en de uitvoering afstemmen met omwonenden, nabijgelegen bedrijven en betrokken dorps- en wijkraden. Hiervoor worden deze partijen na de zomer uitgenodigd. We zijn blij dat de gemeenteraad van Amsterdam wil bijdragen zodat de vervanging van de brug nu ook daadwerkelijk in beeld is", aldus Reneman.

 

In 2013 besloot de gemeente Haarlemmermeer de uit 1962 stammende Sloterbrug te vervangen door een nieuwe. Door de toegenomen verkeersdrukte is de brug een knelpunt geworden voor wegverkeer en gevaarlijk voor fietsers en voetgangers.

 

De Sloterbrug verbindt het Amsterdamse Sloten met Badhoevedorp.

1 reactie

J. (Hans) van der Kramer

Uitspraken van wethouders over de Sloterbrug zijn in het verleden vaak/altijd achterhaald. Ik hoop dat er nu eindelijk voortgang zal zijn. In de zomer van 2014 heeft de begeleidingsgroep mobiliteit diverse oplossingen bezien, onder andere ëën van mij waar met name aandacht voor het fietsverkeer cen Lees meer
30-jul-2017 11:52