bericht

Kamerling Onneslaan: straks veiliger voor fietsers - maar ook voor overstekende kinderen?

geplaatst op 23 juli 17, 08:14 uur, door Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

De Kamerlingh Onneslaan krijgt nieuw asfalt en bredere, veilige fietsstroken. Voor voetgangers is goed nieuws dat ook trottoirs worden meegenoven. Maar wat als je wilt oversteken? Bij het zebrapad ter hoogte van de schoolzone van de Rietveldschool is het erg druk bij aan- en uitgaan van de school en ontstaan zeer regelmatig gevaarlijke situaties, aldus de bewoners. Tijdens de inloopavond op 17 juli j.l. vroegen bewoners bij de gemeente dan ook om betere verkeersremmende maatregelen en een veiliger oversteek ter hoogte van de schoolzone van de Rietveldschool.

De werkzaamheden worden deze zomer uitgevoerd. Hieronder een link naar de site van gemeente over wegwerkzaamheden.

foto's

1 reactie

$persoon.getLink()

'Vroeger'.......stonden er bij dit soort gevaarlijke oversteekplaatsen 'klaar-overs' (ouders die de kinderen begeleiden naar de overkant. 's Morgens een kwartiertje en 's middags een kwartiertje. Het moet toch mogelijk zijn om bij toerbeurt zoiets te regelen op een school met zoveel leerlingen en evenzo veel ouders......
Alternatief is een verkeerslicht zoals bij de Oranje Nassauschool (Burg. Amersfoordtlaan) en een knipperlichtinstallatie zoals bij de Meerwende (Kam. Onneslaan).
23-jul-2017 10:12