Activiteit

Algemene Ledenvergadering Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

woensdag 22 september 2021   |   20:00 - 22:00 uur   |   dorpshuis Badhoevedorp

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp wordt gehouden in het Dorpshuis, uiteraard met inachtneming van de COVID-19 maatregelen en als de omstandigheden het toelaten.  Er wordt onderzocht of het mogelijk is om tegelijk online-deelname aan de bijeenkomst aan te bieden via MS-Teams. 

Op de ALV worden de jaarstukken van de vereniging besproken, legt het bestuur verantwoording af en wordt het werkplan gepresenteerd. De vergadering is alleen bedoeld voor leden van de VDB, zij krijgen een uitnodiging met agenda via de mail of per post. Het jaarverslag is te lezen via link jaarverslag 2020 Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp

Voor de volgende ALV in 2022 vraagt de VDB 2 nieuwe leden voor de kascommissie. Deze functie neemt eenmalig een paar uur in beslag.  Bij belangstelling graag contact opnemen met secretaris@dorpsraadbadhoevedorp.nl

 

Aanmelden
Aanmelding vooraf noodzakelijk
omschrijving doelgroep Alleen voor leden